Hvor mange kvinner i norge

Graf alkoholforbruk Norge Finnes det tall på hvor mange som er alkoholavhengige i Norge? Kvinne, 47 år fra Aust-Agder. Det er vanskelig å finne eksakte tall på hvor mange alkoholavhengige det finnes i Norge. En av årsakene til dette er at selve begrepet avhengighet er en vanskelig størrelse å måle objektivt. SIRUS Dette ble et viktig ideal for de fleste, og det var langt på vei også virkeligheten for mange i denne perioden. Ved inngangen Aldri før eller siden har så mange kvinner vært hjemmeværende husmødre uten egen inntekt. Samtidig som et friere ungdomsideal bredte seg, ble seksualmoralen for kvinner strammet inn i Norge. dating app worldwide Fra 1500-tallet av økte befolkningen igjen, og i 1660 var det over dobbelt så mange mennesker i Norge som det var bare 150 år tidligere. Tallene for befolkningen i . Den 1. januar 2011 var det for første gang registrert så vidt flere menn enn kvinner i Norge siden de eldste befolkningstallene fordelt på kjønn ble gjort i 1769. gay dating apps for android For første gang er det flere menn enn kvinner i Norge. Det finnes kjønnsfordelte tall tilbake til 1769. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det nå for første gang er flere menn enn kvinner i Norge. Ifølge tallene er det nå 1.400 flere menn enn kvinner her i landet. For bare fem år siden var det 36.000 flere kvinner enn  linni nguyen Eritreere stod for en fjerdedel av alle asylsøknader til Norge, men sammenlignet med 2013 søkte likevel 12 prosent færre fra Eritrea om asyl i Norge. 2 000 syrere Dette var dobbelt så mange som året før. De aller fleste Av dem som kom, oppga 22 prosent å være enslige mindreårige, og nesten 40 prosent var kvinner.

26 Oct 2017Video av Hitlers kvinner fra Nazistenes underverden på National Geographic Channel.SVAR: Hei Det er veldig vanskelig å finne noen klare tall på hvor mange som er lesbiske eller homofile i Norge. Dette fordi det er vanskelig å forske på mennesker og seksuell legning. Likevel blir date oslo tips Men, det er individuelle forskjeller: en del menn spiser mer enn anbefalt, mens mange kvinner spiser mindre. Å spise i tråd med Men, det er individuelle forskjeller: over halvparten av menn i Norge spiser mer enn anbefalt, mens 2/3 av kvinner spiser i tråd med anbefalingen eller mindre. Det er viktig å merke seg at  disabled dating ireland I 2016 ble 31 menn diagnostisert; I perioden 2012-2016 var det 29.380 tilfeller av brystkreft blant kvinner i aldersgruppen 50-69 år; Fem års relativ overlevelse var 89 prosent i perioden 2012-2016; Ved utgangen av 2016 var det 45.725 mennesker som levde med eller hadde hatt brystkreft i Norge; 5-10 prosent av alle  p norsk dating apps 24. mar 2014 Page 9 of 9 - En av ti kvinner i Norge er blitt voldtatt - posted in Politikk og samfunn: Men nå handler altså denne tråden om kvinner som blir voldtatt og å forsøke å vri det til at kvinners voldtekt av menn er et MYE større problem, får meg til å lure på hvor mange kvinner en mann er verdt. Hvor mange kvinner 

27. mai 2014 Mange opplever mindre alvorlig vold. Rapporten «Vold og voldtekt i Norge» viser at hele 16.3 prosent av norske menn, eller cirka 290.000 menn, har opplevd mindre alvorlig vold fra partneren. Undersøkelsen viser også at 1,9 prosent av norske menn og ni prosent av norske kvinner har opplevd alvorlig Slik er det også i Norge. Jonas Lies kone Hvor mange kvinner som har lagt egne interesser og egen karriere til side for å være en god hustru, vet vel ingen, men det er mange. Noen har tatt Norge har også fostret mange kvinner som ikke har latt seg hemme eller temme av ektemenn eller kjønnsroller. Tross kunnskap  19. jun 2017 Mennesker drives på flukt over hele verden. Hvem er de? Hvor mange er de? Hvorfor flykter de? Hvor flykter de fra og til? Her finner du alle tallene. 18. okt 2010 Bruken av urtemedisin har økt i Norge de siste årene (9) og tidligere studier her i landet har vist at henholdsvis 36,0 % og 39,7 % hadde brukt urtemedisin under graviditet Denne er basert på antall deltakere i studien i forhold til hvor mange kvinner som var innlagt på Barselloftet i løpet av studieperioden.Det var den borgerlige delen av kvinnesaksbevegelsen i Norge som prøvde å hindre Mødrehygienekontorene å etablere seg. Denne bevegelsen fant Gjennom hele 1900-tallet er det blitt ført statistikk over hvilke yrkeskategori kvinner tilhørte og hvor mange av dem som til en hver tid var husmødre. Den første delen av 

Samme undersøkelse viser at en av ti kvinner har etter fylte 15 år opplevd voldtekt, og 20 prosent voldtektsforsøk. I 2014 kom den andre omfangsundersøkelsen på vold og voldtekt i Norge utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Denne viser at like mange menn (16,3 prosent) som kvinner 17. des 2017 Håndballjentene spiller innledende kamper i gruppe B, hvor Ungarn, Argentina, Polen, Kroatia og Sverige er motstandere. Kampene spilles i EgeTrans Arena i Bietigheim-Bissingen. Norges kamper i VM sendes på TV 2 - og TV 2-kanalene sender alle kampene. Mer om VM i Tyskland finner du på våre VM-  Norges Optikerforbund. Som optiker har du mange muligheter, og ledige stillinger finner du på våre medlemssider, på Optikerens nettsider - og i papirutgaven, som er like rundt hjørnet! Helsekrav til førerkort .. Arendalsuka er en stadig viktigere politisk møteplass hvor også helsepolitiske temaer stod på agendaen. hvor romantisk er du test 3. mar 2017 Sannheten er jo at nesten ingen av oss lønner seg, fordi vi i Norge bruker mer enn vi skaper, og dekker underskuddet med oljepenger. I diskusjonen har blant andre Anne Britt Djuve illustrert begrensningen i disse tallene med også å gjengi studiens prislapp på kvinner. Norskfødte kvinner er kjempedyre, 

Nøkkeltall Befolkning - SSB

Denne siden inneholder utvalgt statistikk om kjønnsfordeling og mangfold i forskning og høyere utdanning i Norge. Statistikk over forskning og Samtidig tok flere menn doktorgrad innenfor fagområder hvor kvinner har vært i flertall, særlig innenfor samfunnsvitenskap. I 2016 var antallet mannlige doktorander innenfor  finn kjærligheten leder 26. feb 2014 Kun 11 prosent av kvinnene anmeldte saken. En av ti kvinner i Norge er blitt voldtatt. Kun 11 prosent av kvinnene anmeldte saken. FOTO: NTB Scanpix . Undersøkelsen tar også for seg partnervold, og konklusjonen er at like mange kvinner og menn blir utsatt for partnervold. Men, kvinnene blir utsatt for  jenter og teknologi 2018 20. feb 2015 I India er andelen kvinnelige utviklere på 30 prosent mot 8 prosent her i Norge, skriver hun i en kronikk torsdag. Hun viser til en studie i India hvor kvinnelige studenter mener at kulturen i datasektoren verdsetter omgjengelighet og samarbeid framfor kjønn. – Det er en ellers en bred oppfatning i India at  Det diagnostiseres tre ganger så mange tilfeller nå sammenlignet med for 50 år siden, og det er flere menn enn kvinner som får kreft. Kreft rammer flest eldre. Tre av fire krefttilfeller diagnostiseres hos menn og kvinner over 60 år. I Norge skyldes derfor en vesentlig del av den kraftige økningen i antall krefttilfeller at vi har blitt 

27. apr 2014 Slik var det også i Norge i tusenvis av år, men i 2011 tok det slutt – for første gang var det flere norske menn enn kvinner. Siden har trenden fortsatt. . Forskerne understreker at kjønnsskjevheten i Norge langt ifra er noe problem sammenlignet med mange andre land. I Kina er det for eksempel bare 926  sukkanauhaliivit h&m 25. feb 2014 Dette er et høyt tall når en tenker på at det i 2010 ble født 61 400 barn i Norge. Man regner med at nærmere 40 % av alle norske kvinner gjennomgår en provosert abort i løpet av sitt reproduktive liv. Med tanke på hvor mange kvinner som i løpet av livet går igjennom provosert eller spontan abort, er dette et  pris sukker kiwi 5 258 317 personer var bosatt i Norge pr. 30. juni 2017. 502 304 personer var i På verdensbasis var det i 2013 fortsatt kvinner i Japan som hadde den høyeste levealder med 86,6 år. Antall personer som er 70 år eller Det finnes ikke tall for hvor mange eldre som deler rom på sykehjem mot sin vilje. I 2016 var det 39 583  21. jun 2016 Oslo vokser med 30 prosent. Loppa mister 39 prosent av sine innbyggere. Norge vil ha mellom 1,4 og 2,4 millioner innvandrere i 2060, viser SSBs nye befolkningsframskrivinger.

Man vet ikke sikkert hvor mange som er blitt utsatt for seksuelle overgrep. Hvordan man spør, hvem I en annen undersøkelse fra 2014 (NKVTS: Vold og overgrep i Norge 2014) svarte 21,2 prosent av kvinnene at de var blitt utsatt for en eller annen form for uønsket seksuell atferd før de fylte 18 år. 7,8 prosent av mennene  r jenter 10. nov 2017 49 100 personer ble registrert som nye alderspensjonister i de tre første kvartalene i 2017. Det er noe lavere enn samme periode i 2016, hvor antallet nye alderspensjonister var 50 200. Gjennomsnittlig alder for uttak av alderspensjon var 65 år i de tre første kvartalene i 2017. For kvinner var gjennomsnittlig  natta sjekketriks 3.1 Hvor mange kvinner og menn er aktive medlemmer av et idrettslag? . Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ønsker på kvinner. Rapporten skal bidra til å nå målet om å øke antall kvinner som ønsker å bli dommere, funksjonærer, trenere og ledere. NIF vil takke professor Kari Fasting og  Nettjenesten gir (prosentvis) oversikt over andelen kvinner og menn i de 400 vanligste yrkene i Norge. Målet med tjenesten er at du skal kunne undersøke hvor store forskjeller det er i kjønnsfordelingen i ulike yrker. Klikker du på et enkeltyrke i statistikken kan du sjekke hvor mange som totalt jobber i 

8. mar 2017 Lurer du på hvor store lønnsforskjellene er mellom kvinner og menn i finanssektoren, andelen kvinnelige ledere eller hvor mange kvinner som tar utdanning som er relevant for finanssektoren? Her finner du utvalgte nøkkelindikatorer som bel … finn ut om kjæresten er utro 20. apr 2016 Kripos publiserer i dag sin årlige rapport om voldtektssituasjonen i Norge. Det ble i 2015 Festrelaterte voldtekter er som oftest forbundet med rus, gjerne unge mennesker, der mange fornærmede viser til «black outs». Andre gjelder voldtekt av kvinner som livnærer seg ved å selge seksuelle tjenester. date now python 8. mar 2017 I 1945 fikk Norge sin første kvinnelige statsråd. Hva het hun? a) Kirsten Hansteen b) Anna Rogstad eller c) Eva Kolstad. 2. Hvor mange kvinnelige statsministere har England hatt? a) en b) to eller c) tre. 3. Hvilket år ble Erna Solberg leder i Høyre? a) 1998 b) 2002 eller c) 2004. 4. Hva heter boken Nina  16. jun 2017 Studien viser også at mange som har blitt utsatt for seksuelt overgrep før fylte 18 år også blir dette senere i livet. 31,9 % av kvinnene som hadde blitt voldtatt før 18 år hadde også blitt voldtatt som voksen. Av kvinnene som ikke hadde opplevd voldtekt før fylte 18 år, var det 5,3 % av disse som oppga voldtekt 

Jeg synes det er trist at det er så mange kvinner der ute som vil bli mamma men som ikke har anledning til det av ulike årsaker. Selv er jeg en mann .. På den måten, så fikk jeg all den nødvendige hjelpen i forkant av inseminering i Norge og behøvde ikke reise noe tidligere til Danmark for å få scanning. Reseptene har jeg  samleie i svangerskapet 25. nov 2015 Militær okkupasjon medfører gjerne at det oppstår nære forhold mellom okkupantsoldater og kvinner i det okkuperte landet. Slik var det også i Norge under annen verdenskrig. Tyskerjentene – hvor mange var de? Ut fra antallet tysk-norske krigsbarn, som er om lag 10 000, er det rimelig å anta at anslagsvis  kjærestepar 10. mar 2017 690 av tilfellene var påvist blant menn, 161 blant kvinner. Siden 2009 har antall tilfeller totalt økt med 216 %. Økningen er størst blant menn som har sex med menn, hvor det i 2015 ble påvist 369 % flere tilfeller enn i 2009. Heteroseksuell smitte har økt med 141 % i samme periode. Blant heteroseksuelt  Hepatitt C-situasjonen i Norge domineres av kroniske infeksjoner hos norskfødte hvor de aller fleste er antatt tilfellene meldt i 2016 var innvandrere smittet før ankomst Norge, 51 menn og 46 kvinner. Det er en .. En prioritert forebyggingsstrategi blant msm de senere årene både i Norge og mange andre land har vært økt 

2. feb 2012 Hvor lang er den gjennomsnittlige fengselsdommen i. Norge? • Hvor mange sitter i norske fengsler i dag? • Hvor mange rømmer på et år? • Hvor stor andel av fangene er kvinner? • Hvor stor andel av fangene er utlendinger? • Hvor stor andel av fangene faller tilbake til ny kriminalitet etter endt soning? m karianne solbrækken Risiko for jodmangel i Norge. Identifisering av et akutt behov for tiltak. IS-0591 .. og ammende kvinner passer på å få i seg tilstrekkelig med jod gjennom meieriprodukter og sjømat. Nasjonalt råd for ernæring men sier ingen ting om spredningen av inntak og hvor mange som spiser lite eller ikke noe fisk. Tabell 8 angir  e søte damerica Andelen kvinner på Stortinget er i dag på 39.6 prosent, med 67 kvinnelige mandater. Bli med på Kirsten Hansteen fra Norges kommunistiske parti (NKP) ble en del av Gerhardsens samlingsregjerning, og det var først i disse årene, etter krigen, man virkelig fikk en endring i kvinnerepresentasjonens størrelse på Stortinget. Norge. Denne rapporten er utarbeidet på grunnlag av en rekke TØI- arbeidsdokumenter som er laget i direkte tilknytning til arbeidet med en helhetlig . enn kvinner kjører bil til arbeid, men kvinner overtar i stadig større grad menns .. Hvor mange reiser folk foretar, hvor langt de reiser, når på døgnet reisene foretas,.

SSB: Vi blir 6 millioner mennesker i Norge like etter 2030 | ABC

Vi må svært langt tilbake i tid for å oppleve et år der så få kvinner har omkommet i trafikken. Det høyeste antall omkomne Norge er sammen med Sverige og England et av verdens mest trafikksikre land. Farligst i Europa er Litauen, Men fortsatt omkommer det like mange mennesker som om et fly i Norge styrtet hvert år. norges største elggevir Er nå det så farlig da, at ikke det er kvinner å finne høgt på strå? Det viktigste er jo ikke kjønn, men at folk er dyktige. Hvor mange ganger har man ikke nikket anerkjennende til det utsagnet? Men vent nå litt. Det er noe som ikke stemmer her. Er det fordi kvinner ikke er dyktige nok at de ikke har posisjoner? Vettet er ganske  test datingsider lønn I Norge ble Likestillingsloven vedtatt i 1978. Den skal sikre at menn og kvinner behandles likt. Loven er viktig for begge kjønn, men det er særlig kvinnenes stilling som er i fokus. Kvinner kjempet for likestilling i mange år før likestillingsloven ble vedtatt. Kvinner fikk arverett på lik linje med menn i 1854, og ugifte kvinner ble  tiden, skyldes også at det har innvandret mange personer i tjue- og trettiårs- alderen. Figur 1: Folketallet i Norge, etter aldersgrupper. 1900–2015. Figur 2 og 3 viser hvordan levealderen i Norge har utviklet seg siden starten av 1900-tallet (figur 2) og siden 1990 (figur 3). Levealder er et periodemål som indikerer hvor lenge 

26. nov 2012 SVAR: Hekseprosessene fant sted i Europa fra om lag 1400 til om lag 1750. Forfølgelsen rammet ofte kvinner, og var på sitt mest intense mellom 1560 og 1630. I Norge tok man i bruk den tyske betegnelsen heks (hexe) fra 1600-tallet, og da alt var over mot slutten av århundret hadde 300 personer – 50  bibelen om kjærlighet mellom mann og kvinne Jeg har gjort en liten undersøkelse på hvor mange personer i Norge som virkelig holder til på skjult adresse og dette er hva jeg fant ut. Ca 450 personer har hemmelig adresse i Norge totalt, og ”mediefokuset” har vært at dette er kvinner og barn som holdes skjult pga voldelige menn. Sannheten er en helt annen i følge  r menon 20. feb 2012 Mange steder er det mye større enn i Norge, sier Knedal som mener det er umulig å si nøyaktig hvor mange som deltar i bønn denne dagen i mars. Siden 1887. Bønnedagen startet i USA i 1887. Den gangen ble det holdt en felles bønnesamling der ulike kirkesamfunn deltok. Siden da har arrangementet  22. aug 2017 Enkelte er av den oppfatning at disse hijabkledde kvinnene får Norge til å bli mindre rødt, hvitt og blått. Jeg mener derimot at fargene lyser sterkere når disse kvinnene beriker Norge med det de har å by på. Et av integreringsdebattens mange feil vil jeg si er hvor mye vekt vi legger i utseendet. Utfra det 

Kvinner i ROSA er forkorta og anonymiserte versjoner av lengre intervjuer hvor kvinnene fortalte om livene sine, om barndom og ungdom, om drømmene de hadde, og hvordan det gikk. Noen av De drømmer om å skape seg et nytt liv i Norge, og mange frykter hvordan det går om de tvinges til å reise tilbake til hjemlandet. norske jenter blogger For 1 dag siden Man må undres om hva venstresiden tror fremtiden bringer for jødene i Norge, de homoseksuelle, rettigheter for kvinner, selvbestemt abort osv. Men det er faktisk påfallende at det er særdeles mange kvinner - og også mange homofile - som roper aller høyest om "flyktningene", hvor synd det er på dem  dårlig forhold til kjæresten lyrics 25. mar 2017 I bildet under vises en oversikt over hvilke funksjonsområder som ofte påvirkes av eksekutive vansker hos personer med ADHD: Motivasjonsvansker: når man lett mister fokus, kjeder seg og utsetter ting. Mange kvinner med ADHD forteller at de lett kjeder seg og mister fokus med mindre de holder på med  KVINNER I FENGSEL. En temarapport om kvinners soningsforhold i Norge forholdene for mange kvinner i fengsel tydelige. I perioden 2014–2016 har vi besøkt de fleste fengslene med høyere sikkerhetsnivå fire dobbelceller) på kvinneavdelingen, hvor det er plass til 17 innsatte. Telemark fengsel, Kragerø avdeling 

21. mar 2017 Somaliske kvinner i Norge ofrer mye for at barna skal få en utdanning og en bedre framtid, mener innsenderen, som selv har 30 års erfaring med En somalisk kvinne, i likhet med mange somaliske menn, har blitt buss-sjåfør, og fått mye oppmerksomhet for det. Ære være . hvor fikk det du denne historien. gave til kjæresten henne 20 år Kvinnene i Norge, som fikk stemmerett samme år som "Kong Alkohol" kom ut, var viktige drivkrefter i avholdsbevegelsen, og utvilsomt viktige pådrivere bak brennevinsforbudet her i landet, . For det tredje blir svært mange av prostitusjonskontaktene knyttet i miljøer hvor alkohol er et viktig innslag, restaurantmiljøer. c-date impressum 27. sep 2016 Det viser hvor mange barn kvinner i gjennomsnitt føder i en befolkning. Dette tallet må være 2,1 for at folketallet skal være stabilt. I Norge var det 1,95 i 2010. Det er bra sammenlignet med andre rike land. Med spedbarnsdødelighet mener vi hvor mange barn som dør i løpet av det første leveåret. I fattige  Så mange Lotto-vinnere er det i Norge. Norsk Tipping Lotto som spill ble lansert i Norge i 1986, og siden den gang har Norsk Tipping holdt oversikt over hvor mye hver vinner har tatt med seg, og hvor i landet de er bosatt. . Rekordpremien i vanlig Lotto kom i 2010 da en kvinne fra Hordaland vant 34,5 millioner kroner.

På Innovasjon Norges markering av kvinnedagen i dag var salen full av prominente kvinnelige gjester fra næringslivet, politikken og kulturlivet. Hun understreker samtidig at sammenlignet med kvinner i mange andre land har vi mye å være takknemlig for, og vi har opparbeidet oss rettigheter og muligheter det er lett å ta  tøff lue 5. des 2017 Informasjon om befolkningens størrelse, sammensetning og endring er et viktig grunnlag for politikk, planlegging og beslutninger på flere samfunnsområder. Aldersfordelingen sier for eksempel noe om etterspørsel etter utdannings- og studieplasser, andel i yrkesaktiv alder og behov for helse- og  alcoholics anonymous dating site Nøkkelen til vellykket integrering er å sikre alle mennesker som lever i Norge arbeid, utdanning og mulighet til å felles mål om hvor mange flyktninger de skal ta i mot til sammen, og hvor mange som skal til hver .. Alle kvinner i Norge skal kunne ta egne frie valg og være økonomisk selvstendige. De viktigste tiltakene for å  NFFs Fair play-arbeid er Norges største og mest kontinuerlige holdningsskapende arbeid. I 2016 hadde prosjektet 6 koordinatorer, 116 lokale trenere (60 kvinner og 56 menn) og 8442 spillere (over 50% jenter) i ukentlig aktivitet. I løpet av de 9 NFFs mangeårige prosjekt har 184 klubber og 1 541 fotballag i skoler.

blogglisten.no - Norges største uavhengige bloggliste

14. aug 2015 Det grunnleggende må være at norsk næringsliv må sette mål, de må bli målt på hvor godt de når målene, og .. styreerfaring etter loven.23 I begynnelsen hevdet mange at loven ville gi såkalte «gullskjørt» - at noen få kvinner . i Norges største børsnotere selskaper er likevel andelen kvinner nesten null. klinik 22. sep 2016 Det kan det være, sier Sarpebakken, men han trekker fram en annen faktor, nemlig statistikken som viser hvor mange nye doktorgradsavtaler som blir inngått ved lærestedene (Database for I 2015 var det for første gang et flertall kvinner som avla doktorgrad i Norge, med 53 prosent av disputasene. c møte damerica 10. jan 2018 Sjekk hvor mange medaljer Norge spås å ta i OL i Pyeongchang. 30 km klassisk kvinner: Marit Bjørgen; Langrenn, 4 x 10 km stafett menn: Norge; Langrenn, 4 x 5 km stafett kvinner: Norge; Langrenn, 50 km klassisk menn: Martin Johnsrud Sundby; Langrenn, sprint klassisk menn: Johannes Høsflot Klæbo  29. okt 2012 Hun er svært godt fornøyd med oppmøtet og med konferansen, hvor likestilling var hovedtema. Snart er det 100 år siden kvinnene fikk stemmerett i Norge, og mye har skjedd med kvinners rettigheter siden den gang. Berit Wold Hvor mange menn går ned i stillingsprosent når barna er små? Ikke mange 

31. okt 2015 Krig og konflikt har en ødeleggende effekt på samfunn, og setter ofte kvinner og barn i en særlig utsatt posisjon. Nigeria er et av mange land hvor kvinner har blitt offer for seksuell vold, kidnapping og mangel på helsetjenester som en følge av intern konflikt. Millioner av nigerianere har de siste årene blitt  q500 ohne gps 17. jan 2017 Jeg så mamma og storesøster med det, så jeg fikk lyst til å bruke det jeg også, sier 19 år gamle Aliaa Al-Derawi, født i Norge og oppvokst på Furuset i Oslo, Mens mange muslimer knytter hijab til et sterkt påbud i Islam om sømmelighet når kvinnene er utenfor hjemmet og blant menn utenfor den nærmeste  kvinne urinrør Hvor mange kvinner tror du at mangler tilgang på prevensjonsmidler? 17. apr 2015 Etterpå holder JURK saksmottak hvor du kan levere konkrete juridiske problemstillinger. For å sikre kvaliteten gir de skriftlige svar senere. Innimellom blir det pauser med kaffe, te og noe å bite i. Velkommen til en veldig interessant kveld i med hyggelige kvinner i alle aldre fra hele verden! Ta gjerne med en 

Ikke røp svaret før om 24/timer. Unnskyld for skrivefeil. be2.be tv KVINNER SOM HAR AMMET, HOLDER SEG SLANKE LENGER. Amming gir lavere BMI, midjeomkrets, blodtrykk og kolesterol. HVA PÅVIRKER HVOR LENGE MØDRE FULLAMMER. Folkehelseinstituttet: 99 prosent av nybakte mødre i Norge, starter å amme. Åtte av ti ammer fortsatt når barna er seks måneder gamle. w sukker apple Kjønnsdiskriminering som problem er ikke utryddet i Norge, men vi er kommet så uendelig mye lenger enn mange andre land. I områder med vedvarende kriger og elendighet, er det kvinner og barn som mest får merke de brutale følgene. Hjelpeorganisasjonen Care har laget en liste over land som anses for å være de  23. okt 2013 Den første norske regjering med et kvinnelig medlem, var Einar Gerhardsens samlingsregjering 25. juni-5. november 1945. Statsråd Kirsten Hansteen (1903-1974) representerte Kommunistpartiet og var konsultativ statsråd i Sosialdepartementet.

19. feb 2016 Hver sjette arbeidstaker av begge kjønn har vært utsatt for seksuell trakassering i Norge, ifølge forskere. Men få «13 prosent av kvinner i aldersgruppen 16–24 år opplever uønsket seksuell oppmerksomhet to ganger i måneden eller mer.» Aldri før har så mange gravide følt seg diskriminert på jobb. t polske damerne ca. 10 kvinner er drept hvert år de siste 7årene. La oss si at 1mill kvinner i Norge er voksne og i forhold kanskje 100 av 1mill har følt seg såpass truet at 7 av dem blir drept. Upassende innlegg? 2bitmarckInnlegg: 4163. 12.11.07 12:33. Del. Her opererer du med antagelser, ser jeg, men du kan jo være farlig nær sannheten  ekte kjærlighet two fat Nyheter, siste nytt fra Trondheim, Trøndelag, Norge og verden. Arbeiderpartiet nekter å si hvor mange varslersaker de har fått inn. Mens de øvrige partiene er . Paragraf 185 om hatefulle ytringer skal igjen prøves når en kvinne møter i Bergen tingrett, tiltalt for å ha slått en kvinne og ha lirt av seg flere ukvemsord. 09:49  Statistikk. Publisert 07.04.2013 - Endret 04.03.2015 | Av Olav André Manum og Arne Walderhaug | post@ Statens institutt for folkehelse overvåker hivsituasjonen i Norge og fører statistikk over diagnostiserte hivtilfeller her i landet. I alt 5.622 personer har ved årets slutt i fjor (2014) mottatt hivdiagnosen. statistikk.

Fellesstart kvinner elite. Kvinnenes fellesstart består av 8 runder i Bergen. Det kommer til å bli et svært serverdig ritt hvor mange forskjellige ryttere kan gå til topps. Kvinnenes fellesstart er ofte Jubelbrølet vil stå mot rytterne når de klatrer opp mot Bergens og en av Norges største turistattraksjoner. Herfra skal rytterne kjøre i  din data sau de la data 8. mar 2014 I 15 år har SSB målt likestilling mellom menn og kvinner i Norge gjennom den såkalte Indeks for kjønnslikestilling i kommunene. Undersøkelsen En annen indikator SSB bruker for å måle likestilling er hvor mange fedre som bruker hele fedrekvoten, eller mer, hjemme sammen med poden. – Dette er på  date tips kristiansand 22. feb 2016 18. FFI-rapport 2016/00014. Figur 2.10 Relativ andel motiverte kvinner og menn i forsvarskommuner, sammenlignet med relativ andel motiverte kvinner og menn i hele landet. 2.4 Fysisk aktivitet og motivasjon. I sesjon del 1 blir de sesjonspliktige bedt om å oppgi hvor mange ganger de trener per uke, og. Fra å være omtrent fraværende i norsk politikk kom kvinner inn i folkevalgte organer og offentlig utvalg i så stort antall at de ble en «kritisk masse» i politikken. Forskere . Det ble dannet nye organisasjoner, såkalte «grasrotbevegelser» hvor diskusjonene gikk høyt og mange gikk i demonstrasjonstog i gatene. Forfattere og 

49, 3, Lykkenermange, 2506, 3766. 50, 1, Fitliving, 2494, 3831. 51, 11, Kvitlyngveien, 2437, 2860. 52, 8, Idebank for småbarnforeldre, 2318, 2915. 53, 14, CAMZANDSTAZ, 2220, 6630. 54, 9, Babybloggerne, 2149, 3308. 55, 270, Enkel Fornyelse, 2057, 3128. 56, 8, Matholck, 1786, 2722. 57, 8, Moseplassen - livet i hagen  hvordan påvirket den russiske revolusjon norge 7. sep 2015 Hvor mange kvinnelige politikere som sitter i kommunestyret påvirker kvinners liv og lønnsnivå i den enkelte kommune. dating staten island 24. sep 2015 Begrepet «minstepensjonist» brukes om personer som kun mottar den pensjonen alle med tilstrekkelig tilhørighet til Norge har rett på. Man har med andre ord ikke hatt inntekter som gir uttelling i andre pensjonsytelser. For alderspensjonister heter denne nedre grensen for ytelser nå «minste pensjonsnivå»  8. mar 2017 Marianne Mjelde Knutsen, Norges eneste kvinnelige jagerpilot, finalist årets modigste kvinne 2016, kjempet seg tilbake etter å ha vunnet over hjernesvulsten. Når et redusert øye er den eneste varige ménet, er det en god påminnelse om hvor heldig jeg har vært, sier 48-åringen. Etter operert hjernesvulst 

5. mai 2017 Hvor har det egentlig blitt av gutta? Det er det store spørsmålet som Der er det overveldende overvekt av kvinner, men målgruppen deres er alle barn og ungdom i Norge – både gutter og jenter. Det vil derfor være Det er også en stor mangel på legestabilitet i mange småkommuner. Den demografiske  hvordan finne tilbake til kjærligheten vold 26. feb 2014 Dette er den første store undersøkelsen i Norge hvor forskerne har spurt nordmenn direkte om det har vært utsatt for voldtekt. Rapporten ble onsdag Forsker Ole Kristian Hjemdal forklarer at nesten like mange kvinner og menn er blitt utsatt for mindre alvorlig fysisk vold og partnervold. – Men om vi ser på  sykkelklubb damer oslo For 3 timer siden Unggutten på 21 år kan bli den største TV-yndlingen under OL for mange – også langt utenfor Norges grenser, sier kommersiell direktør Ole André Skarbøvik i RiksTV. Marit Bjørgen får markant større støtte blant kvinnene enn mennene. 22 prosent av kvinnene svarer nemlig Marit Bjørgen på den de liker  15. apr 2015 Derfor var kvinnene sårbare og måtte passe seg for ikke å bli utsatt for rykter. Men de fleste greide seg bra og var klar over forholdene. De færreste kvinnene valgte en yrkeskarriere til sjøs der de gikk gradene. Ikke hadde de så mange muligheter heller, da det var kun ett rederi i Norge som tillot kvinner å 

1. mai 2006 Selv om kvinnene utgjør halvparten av befolkningen, er det ikke mange kvinner i parlamentene og regjeringene rundt om. Men bildet . Norge fikk verdens første «kvinneregjering» med en kvinneandel på 44 prosent i 1986, mens Sverige i 1999 hadde flere kvinnelige enn mannlige ministre. Da Vigdis  bamseklubben homser 3. apr 2017 ekteskapet som beskrevet i del 3.2.1 (altså formell ekteskapsinngåelse). Både CWD og. Norges ambassade fortalte at mange har to bryllupsfester; én arrangert av hennes foreldre, og én av hans foreldre. Brudeparet vil da være tilstede på begge festene. Vel så vanlig er det å ha én bryllupsfest. Hvor stor  kontaktannonser par pris Det er 17493 kvinner som har Betty som første fornavn. Det er 313 som har Boop som etternavn. Jeg vet det finnes en annen som heter det samme som meg i Norge, hun er ca. 5 år yngre enn meg. Men i juni gifter jeg meg med Donald Duck, og da: Det er 167 som har Duck som etternavn. Jeg vet ikke om  Bevisstgjøre elever på kjønnsroller og likestilling i dagens Norge. Se på hva som eventuelt hindrer fullt likeverd mellom kjønnene. fire-fem, og pass på at det er jevnt fordelt med gutter og jenter i gruppene. Be elevene snakke om hvor mange menn/gutter og hvor mange kvinner/jenter det er i deres familier/husholdninger.

Risiko for jodmangel i Norge - Nasjonalt råd for ernæring

Demokratenes grunnsyn bygger på at alle mennesker har visse universelle friheter og rettigheter uavhengig av hvor i verden de bor, slik som ytringsfrihet, Demokratene ønsker ikke én etisk standard for de gravide kvinnene som er unge, har dårlig råd eller bor ute i distriktene, og en annen standard for de mange som i  t deiligsten Per 1. januar 2017 bodde det 666 757 innbyggere i Oslo. Gjennom 2016 vokste Oslo med totalt 8 367 innbyggere. Dette er lavere enn veksten i 2015, men på omtrent samme nivå som 2005. Litt over 70 prosent av veksten kom som resultat av naturlig tilvekst (fødte - døde), mens resten skyldtes innflyttingsoverskudd. norsk dating app vm 27. okt 2015 Om hver asylsøker fikk tusen kroner dagen i lommepenger her i Norge, ville det være en skandale. Kilden Grosvold ser ut til å ha brukt, er en artikkel på lagt ut samme dag: «Dette betaler Norge for én flyktning». Hvor mange kvinnelige muslimer går i moskeene sammen med sine menn? Det er ukjent hvor mange av kvinnene som var i et forhold med barnets far ved innleggelsestidspunktet. 2.1.4. Hvilke(t) rusmiddel benytter kvinnen? Søvigs doktorgradsarbeid (2004), som dekker gravide innlagte etter § 6-2a i Norge i tidsperioden 1996-2003, viser at 81 % av de tvangsinnlagte kvinnene misbrukte narkotika.

Du vet heller ikke hvor mange kvinner som har sett annonsen eller hvor mange av de som faktisk kjøpte ny badedrakt på grunn av annonsen. I digital markedsføring trenger ikke Per og Ola å se denne annonsen. Du kan betale for at Kari ser denne annonsen - og ikke minst måle effekten, og gjenta annonsen for de som  y jeg vil ha kjæresten 15. feb 2017 hvor mange kvinnelige dataingeniør har vi? Sammenheng mellom utdanning og kvinner i ledelse på området. 2 replies 0 retweets 0 likes. Reply. 2. Retweet. Retweeted. Like. Liked. Trine Skei Grande Verified account @Trinesg Feb 15. Follow Follow @Trinesg Following Following @Trinesg Unfollow  hvilken datingside er best kontakt 10. mai 2001 Flyktningkonvensjonen av 1951 med tilhørende protokoll av 1967 definerer i artikkel 1 hvem som er flyktning. En flyktning blir definert som ”enhver person som … på grunn av at han med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn  18. jun 2013 Det blir stadig flere kvinnelige ledere, men kun en fjerdedel av toppledere i Norge er kvinner. De fleste lederstillinger er i privat sektor, og over to tredjedeler av disse er besatt av menn. I offentlig sektor er det langt færre lederstillinger, men her er det en liten overvekt av kvinnelige ledere (Kilde: SSB).

14. des 2017 I utvalget er andelen familiebedrifter og små bedrifter stor, hvorav mange driver innen tradisjonelt mannsdominerte yrker, som for eksempel bygg og anlegg. Les om kjønnsforskjeller OPP har også intervjuet Marit Hoel, som har forsket på styresammensetninger i Norge og Europa. De har dessuten besøkt  kjære jon tekst 25. mar 2017 Mange kvinner fra hele verden har som mål å delta i alle mulige deler av livet: Sosialt, økonomisk, kulturelt eller politisk Da jeg fikk mulighet til å jobbe på et sykehjem her i Norge og se hvor mye jobb det kreves, kunne jeg ikke la være å tenke på og takke min mor for hennes innsats, for meg og min yngre  test match quiz night 3. jul 2014 Slik vi tolker islam er niqab obligatorisk. Det er ikke bare et plagg, det er en utvidelse av hijab. Det finnes ingen statistikk på hvor mange i Norge som bruker niqab. Hasic anslår av det er mellom 50 og 100 kvinner. – Det er stadig noen som begynner og noen som slutter. Det er et veldig press fra samfunnet. 24. mai 2016 I Sverige har 49 prosent av kvinnene faket en orgasme, I Norge er tallet 52 prosent, i Danmark 56 prosent og i Finland 60 prosent. For mennene er det ikke Han peker på at grunnen til orgasmefakingen kan ha sin årsak i at mange har sin seksualundervisning fra nettet og venner. – Dette funnet bør derfor 

8. mar 2016 Blant kvinner født i 1935 ble 22,2 prosent mor til fire barn eller flere. Blant dagens 45-åringer har bare 8,4 prosent fått minst fire barn. Folsland forklarer at både helsemessige og samfunnsmessige forhold påvirker hvor mange barn kvinner føder, og når i livet de føder. Når mener du man er for gammel til å  o dating netto 16. feb 2015 Kvinner i næringslivet. Mange kvinner i jobb. Sammenliknet med andre land har Norge mange kvinner i arbeid. Høy kvinnelig sysselsetting har bidratt til høy verdiskaping i Norge og er en viktig forutsetning for en bærekraftig velferdsstat. Figur: Sysselsettingsandelen i alderen 20-64 år. Kilde: Eurostat, 2015. tips zenuwachtig date 16. mai 2014 3.2. Berørte grupper. 20. 4. Bosetting i Norge. 21. 4.1. Innvandrerkvinner/-jenter i Norge. 21. 4.2. Norskfødte jenter med innvandrerforeldre. 22. 4.3. Målgruppe for forebyggende samtale Et minimumsestimat på antall kvinner i Norge ut- . hvor mange jenter som kjønnslemlestes i Norge, og legger derfor  Fruktbarhetstallene viser hvor mange barn som fødes per kvinne.

28. nov 2008 Norge er kjent som en likestillingssuksess, blant annet fordi norske kvinner jobber mye, og samtidig føder mange barn. Det er for eksempel helt påtakelig hvor dårlig Norge ligger an i forhold til andre land i Europa når det gjelder dokumentering av hatvold, sier informasjonsleder Henrik Lunde ved  utro dating gratis Hun skyldte hallikene penger og hadde ikke noe valg. I Russland har Tatjana en familie som hun forsørger. Hvor mange kvinner som blir utsatt for menneskehandel er det ingen som vet. Det er omtrent 3000 prostituerte i Norge, men det er vanskelig å vite hvem som gjør det frivillig eller ikke. For politiet er det også vanskelig  chat online wordpress 8. mar 2017 Nesten alle kvinner skifter til mannens når de gifter seg. Det kan se ut som når folk har etablert seg med et etternavn gjennom mange tiår både privat, i yrkeslivet og i sosiale sammenhenger, så er det nettopp vanskeligere å skifte, sier Utne. Viktig å sette fokus. Tall Utne har innhentet viser at kun 1 prosent  Her er det som kjent like mange kvinner og menn. Gjennom mobiliseringsfasen skiller det seg ut en gruppe som er villig til å påta seg et kommunalt verv. Videre har vi gruppen av rekrutteringsvillige. Tallene i sirkelen stammer fra en landsomfattende meningsmåling hvor det ble spurt om hvor mange som «har, eller kan 

Utbredelse av kjønnslemles- telse i Norge - NKVTS

8. mar 2017 Derfor er det er grunn til å feire hva likestillingen har betydd i Norge og hva den i praksis betyr for mange kvinner hver dag. 1. Alle har stemmerett I motsetning til andre land hvor kvinner er dømt til å gifte seg med barnefaren, kan kvinner i Norge fortsette med utdanning eller jobb. 4. Den likestilte familien. samliv forum 29. sep 2017 Det er velkjent at vi lever stadig lenger i Norge, og forventet levealder var i 2015 cirka 84 år for kvinner og 80 år for menn, ifølge Folkehelseinstituttets . Funksjonstestene slo ut utrolig mye, for 90-åringene var det mye viktigere hvordan de gjorde det på testene enn hvor mange sykdommer de hadde, hvilke  hei dating bio Hvor mange kvinner i norge | Article | >> ♥♥♥ ?dt&keyword=hvor+mange+kvinner+i+norge&source=dayviews Hvor mange kvinner i norgeSju prosent av befolkningen er medlem av et politisk parti. Menns heltidsandel er stabil i underkant av 90 prosent, og deltid er i stor  Etter litt dating her på Sukker har jeg blitt nysgjerrig, hvor mange er det egentlig vanlig å ha hatt sex med? Flott om dere kan oppgi 31år, mann 7stk hvis man ikke regner med prostituerte 12stk hvis man regner med prostituerte. Skjult ID sø. 3 nov. 2013 10:00. Kvinne 41 år ca 20 stk. Relevant her at jeg har 

NFF TV: - Jeg har skumle planer. 22.01.2018 Thomas Brekke Sæteren. Guro Reiten og resten av fotballjentene møter Island tirsdag. Fjorårets toppscorer i Toppserien tror på en ny god sesong. DENNE MANGLER. NFF TV: - Godt med en seier, det gir selvtillit. 19.01.2018 Thomas Brekke Sæteren. Isabell Herlovsen scoret to  jakten på kjærligheten valdres Alkohol er, og har alltid vært, det dominerende rusmiddel i Norge, men forbruket har variert enormt gjennom tidene. I løpet av de siste 200 år har Hedmark og Sør-Trøndelag. Menn drikker omtrent to og en halv gang mer enn kvinner. .. sumskalaen, dvs. hvor mange som befinner seg på de ulike konsumnivåene. Det kan  sigrid søker kjæreste martin 13. feb 2017 «Først må jeg ha en dame», svarer mange menn når de skal forklare hvorfor de ikke har barn. I samme periode økte andelen barnløse kvinner bare fra 10 til 13 prosent. Hva skyldes Vi fant at det å få barn skal være en felles beslutning hvor begge parter skal bestemme omtrent like mye. Det er en viktig  23. des 2017 Norges største meglerhus, DNB Markets, har en kvinneandel på 26 prosent av totalt 561 ansatte. Meglerhuset viser til at kundekontakten er mer sammensatt enn før, og ønsker derfor ikke å definere akkurat hvor mange kvinner som jobber som meglere. – Vi har en målsetning om økt mangfold. Vår erfaring 

- - hele Norges studentportal - studentliv - utdanning - karriere. Karrierevalg - hvor går veien videre? Om valg av yrke, arbeidsgiver og stillingstype . Hvorfor det finnes så mange flere mannlige enn kvinnelige ledere i Norge er det mange meninger om. Røine mener det er vanskelig å  sukker.no english Flyttes det mye fordi man er ute etter å få arbeid? Hvor stor del av flyttingene dreier dette seg om, for eksempel til forskjell fra de som flytter fra en jobb til en annen. Hvor mange får barn i forbindelse med flytting, og går man da i stor grad ut av jobb? Med basis i en registeranalyse av flytting i livsløpsperspektiv besvares  gratis dating norge jobb 5. jan 2017 Ved utgangen av 2016 var det registrert 11 244 fiskere og 5959 fiskefartøy i Norge. Det var registrert 273 kvinner med fiske som hovedyrke ved utgangen av 2016. Ved utgangen av 2015 var det registrert 260 kvinner med fiske som hovedyrke. Graf over utviklingen av antall fiskere i Norge, 2000-2016. 7. des 2015 Mange kvinner som tar ingeniørutdanning, blir aldri registrerte ingeniører. Skriv ut. Del. Del Hvor mye. Norge støtter SEAP-programmet med totalt 13,9 millioner kroner i perioden 2010-2016. Få jenter har valgt å bli ingeniører. Det er generelt færre jenter enn gutter som tar høyere utdanning i Tanzania.

Fire av ti sysselsatte kvinner i Norge jobber deltid. Dette er en av vår tids viktigste Vi vet at mange kvinner jobber deltid for å få hverdagen til å gå opp. De negative konsekvensene av deltidsarbeid kvinner er fanget i, men et arbeidsliv hvor både kvinner og menn kan motta full lønn og tjene opp like rettigheter til pensjon. g kristen datingsiden 28. aug 2017 Årstall, Søkere totalt, Menn, Kvinner, Kvinner i %, Antall tatt opp. 1995, 2980, 250. 1996, 3295, 384. 1997, 3165, 432. 1998, 2582, 432. 1999, 2076, 248. 2000, 1868, 1197, 671, 35,9, 240. 2001, 1768, 1162, 606, 34,3, 240. 2002, 1942, 1293, 649, 33,4, 240. 2003, 2023, 1298, 725, 35,8, 240. 2004, 2399  p beste datingsider Jeg har gjort samme telling i januar måned i år, for fjerde gang, mandag til fredag i en kalendermåned, og registrert hvor mange menn og kvinner som er Hegnar har rett i at dersom for eksempel BI-professor Torger Reve intervjues om bioenergiselskaper i Norge, er det helt naturlig at dette fortrinnsvis illustreres med et  Forekomsten av brystkreft har økt betydelig de siste tiårene, og i 2016 var det dobbelt så mye brystkreft blant norske kvinner som i 1957. Overlevelsen har imidlertid blitt gradvis bedre, og nesten 9 Les mer om årsaker til brystkreft og forebygging på Overvekt er en risikofaktor for brystkreft. Les om overvekt 

7. des 2012 Jeg ser frem til at mange helt rettmessig krever å få vite hvem faren deres er. Det er grunn Surrogati er ikke tillatt i Norge - men det er ikke forbudt for nordmenn å kjøpe surrogati i land hvor dette er tillatt. Tross alt, hvor mange kvinner ville bli surrogatmødre om de ikke økonomisk sett var tvunget til det? kristen dating app ny prosjektmedarbeiderne og forskerkollega Xiao-Mei Mai for mange nyttige og spennende diskusjoner og verdifulle innspill både Andel kvinner som hadde brukt eller brukte hormonell prevensjon, var lavest blant kvinner født utenfor Norge eller hvor en av foreldrene var født utenfor Norge. Tre prosent av kvinnene i 2008 og  b finn en venn på nettet Det anslås at det hvert eneste år er mellom 8.000 og 16 000 kvinner som blir utsatt for voldtekt eller forsøk på voldtekt i Norge. Det er en grunnleggende menneskerett å Mange undersøkelser viser at holdningen fra denne loven også gjenspeiles i holdninger i store deler av Norges befolkning. Amnesty mener at nei er nei,  14. jan 2016 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Av totalt 120 Til sammen ble 642 studenter tatt opp til medisinstudiet høsten 2015 og våren 2016, hvorav 458 er kvinner (71 prosent). . Til IH: Dette er basert på personlig kjennskap til hvor kvinnelige kollegaer bor og jobber 5 år etter turnus. Nesten alle 

Og ikke minst, hvor mange vi er. Norsk Vegetarforening kjenner til tre ulike undersøkelser på antallet mennesker i Norge som spiser vegetarisk. Den første Så, i en undersøkelse fra 2004, kom man frem til et tall mellom 2-4% av befolkningen, altså et sted mellom 1-200.000 kvinner og menn (kilden til disse finner du her). arianeb dating game 28. feb 2017 Hos kvinner fant de norske forskerne at fravær av psykisk sykdom før traume-opplevelser gir en beskyttelse mot PTSD-sykdom. Blant mennene fant de ingen slik sammenheng. Hvor mange av de voksne med PTSD-sykdommer som fanges opp av helsevesenet i Norge, er uvisst. Først og fremst fordi  forelskelse tips Da jeg tenkte over dette tema, ble jeg veldig interessert i å få svar på disse spørsmålene; Hvor mange kvinnelige flygere er det i Norge? Hvem er de? Hvilken bakgrunn kommer de fra? Hvorfor valgte de å flygere? Hvordan fikk de sin flygerutdannelse? Hvilken karriere har de hatt? Hvorfor tror de at det er så få kvinnelige  Befolkning > Kvinner og menn > Din Region Modulen viser befolkningen fordelt på kvinner og menn - og utviklingen siden 2000. Datagrunnlag: SSBs årlige befolkningsstatistikk - som viser folkemengde pr. 1. januar. Tabell 1 gir en samlet oversikt over kjønnsfordelingen. Tabell 2 - 5 viser fordelingen på kvinner og menn i 

8. aug 2017 Med 42 prosent kvinnelige styremedlemmer har Norge den sterkeste kvinneandelen i styrer på verdensbasis, viser en ny rapport. ukraine speed dating 12. mar 2011 Jeg har gjort mitt, mener fylkesordfører i Rogaland, Tom Tvedt (Ap). Selv har han to barn, ett av hvert kjønn. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det nå for første gang er flere menn enn kvinner i Norge. Ifølge tallene er det nå 1.400 flere menn enn kvinner her i landet. norge dating pris Da ønsket også mange småbarnsmødre lønnet arbeid. Viktige kamp- saker var utbygging av barnehager og at kvinner skulle ha samme lønn som menn for likt arbeid. En annen viktig kampsak på 1970-tallet var spørsmålet om selvbestemt abort. Siden 1979 har kvinner i Norge selv kunnet bestemme om de har villet avbryte  1. nov 2017 Det er en økning på 67 prosent for kvinner og 79 prosent for menn siden 1985. VELGER BORT BARN: Norge opplever en sterk økning i antall barnløse menn og kvinner etter 1985, viser nye tall fra SSB. At mange kvinner ikke får barn, blir gjerne forklart med at de venter for lenge med å bli gravide.

Demografi er læren om befolkningsutvikling. Det vil si hvor mange mennesker som lever i et land, hvor mange som blir født og hvor mange som dør. Hvor mange kvinner og hvor mange menn lever i landet? Hvor mange flytter ut og inn av landet? Alt dette sier oss noe om befolkningsutvikingen, for eksempel i Norge. Nå skal  persontreff youtube 17. nov 2017 Nærmere 3 av 4 over 60 år er på Face, her skiller Facebook seg kraftig ut sammenlignet med andre sosiale medier hvor man finner langt lavere andel Over halve Norge er altså på Snap. Nesten dobbelt så mange menn som kvinner bruker Youtube daglig og menn er generelt også i overvekt (55-45). ukraine bride dating 1.2. For hvor mange jenter og kvinner i Norge er omskjæring aktuelt? Det finnes ingen eksakte tall for hvor mange kvinner og jenter bosatt i Norge som har vært utsatt for omskjæring, eller for hvor mange jenter som står i fare for å bli omskåret. En måte å få et anslag på er å se på det totale antallet av kvinner og jenter fra de  20. apr 2017 40 prosent av alle som har søkt seg til NHH er kvinner. Tilsvarende tall i fjor var 39,4. Foto: Silje Katrine Robinson. NHH En siviløkonomutdanning fra NHH gir interessante jobber i mange bransjer, og det er ikke minst en sikker vei inn i arbeidslivet. Årets arbeidsmarkedsundersøkelse viste blant annet at